Porovnat (0)

Blog


SOUTĚŽ: Vyhrajte žabky Salomon RX Break!


Každý týden rozdáváme 2x žabky Salomon RX Break! Zapojte se do soutěže na našem Facebooku! Soutěžíme až do 31. července 2018!

Aktuální soutěžní úkol: https://www.facebook.com/actisport.cz/videos/2117255661846725/

 

Podrobná pravidla soutěže

1) Organizátorem soutěže je společnost Adosa a.s - Actisport., se sídlem Rosice, Zastávecká 1030, PSČ 665 01, IČ: 49448170, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 1129 (dále jen „Actisport“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb společnosti Actisport.

2) Soutěž trvá od 25. 6. 2018 do 31. 7. 2018 (celkem 5 soutěžních týdnů).

3) Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku nebo Instagramu a musí na něm tedy mít profil (v závislosti na tom, kde zrovna soutěž probíhá).

4) Účastníkem soutěže se stává uživatel, který vloží svůj komentář k soutěžnímu příspěvku stránky Actisport a zároveň v tomto komentáři odpoví na otázku nebo úkol, který je v daném soutěžním týdnu udělen. Do soutěže se započítává pouze jeden komentář každého účastníka.

5) Účastník soutěže musí být zároveň fanouškem facebookové stránky Actisport nebo followerem na Instagramovém profilu @actisport.cz (v závislosti na tom, kde zrovna soutěž probíhá).

6) Výhrou v soutěži jsou za každý soutěžní týden 2x žabky Salomon RX Break (2 vítězové obdrží 1 pár žabek Salomon RX Break, pokud není v soutěžním příspěvku určeno jinak) dle vlastního výběru z dostupných variant na e-shopu Actisport.cz. 

7) Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

8) Výherce bude po skončení soutěžního týdne vybrán organizátorem, vyhlášen na facebookové stránce Actisport a kontaktován pod svým komentářem u soutěžního příspěvku.

9) Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

10) Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

11) Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ni požadovat jiné plnění.

12) Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti Actisport souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.actisport.cz, www.actisport.sk, nebo www.actirun.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže dle zásady ochrany osobních údajů. Účastník Soutěže dává taktéž souhlas s poskytnutím svých osobních údajů společnosti AMER SPORTS Czech Republic s.r.o., V chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, Česká republika. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Actisport. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena. 

13) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Actisport.

14) Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

15) Soutěž organizuje společnost Actisport z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.Adresa prodejny

Brechtova 27/7
638 00 Brno-sever

Jak se k nám dostanete
Zobrazit na mapě

info@actisport.cz
Otevírací doba
listopad - březen:
po–pá10.00–12.00
13.00–19.00
so09.00–12.00
 
duben - říjen:
po–pá10.00–12.00
14.00–18.00
sozavřeno
 
+420 731 431 912
+420 548 522 422