Porovnat (0)

Blog


SOUTĚŽ: Vyhrajte žabky Salomon RX Break!


Každý týden rozdáváme 2x žabky Salomon RX Break! Zapojte se do soutěže na našem Facebooku! Soutěžíme až do 31. července 2018!

SOUTĚŽ UKONČENA!

 

Podrobná pravidla soutěže

1) Organizátorem soutěže je společnost Adosa a.s - Actisport., se sídlem Rosice, Zastávecká 1030, PSČ 665 01, IČ: 49448170, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 1129 (dále jen „Actisport“ nebo „organizátor“). Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna ani nákupem zboží či služeb společnosti Actisport.

2) Soutěž trvá od 25. 6. 2018 do 31. 7. 2018 (celkem 5 soutěžních týdnů).

3) Zájemce o účast v soutěži musí být aktivní uživatel Facebooku nebo Instagramu a musí na něm tedy mít profil (v závislosti na tom, kde zrovna soutěž probíhá).

4) Účastníkem soutěže se stává uživatel, který vloží svůj komentář k soutěžnímu příspěvku stránky Actisport a zároveň v tomto komentáři odpoví na otázku nebo úkol, který je v daném soutěžním týdnu udělen. Do soutěže se započítává pouze jeden komentář každého účastníka.

5) Účastník soutěže musí být zároveň fanouškem facebookové stránky Actisport nebo followerem na Instagramovém profilu @actisport.cz (v závislosti na tom, kde zrovna soutěž probíhá).

6) Výhrou v soutěži jsou za každý soutěžní týden 2x žabky Salomon RX Break (2 vítězové obdrží 1 pár žabek Salomon RX Break, pokud není v soutěžním příspěvku určeno jinak) dle vlastního výběru z dostupných variant na e-shopu Actisport.cz. 

7) Vítěz musí splňovat všechna kritéria uvedená výše.

8) Výherce bude po skončení soutěžního týdne vybrán organizátorem, vyhlášen na facebookové stránce Actisport a kontaktován pod svým komentářem u soutěžního příspěvku.

9) Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude účastník ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání účastníka soutěže či jiné osoby, která účastníku soutěže napomohla či mohla napomoci k výhře, jenž je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

10) Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.

11) Na výhru nevzniká právní nárok a není možné ji směnit za hotovost ani místo ni požadovat jiné plnění.

12) Účastník soutěže dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi Soutěže společnosti Actisport souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, pro účely organizace soutěže a v rozsahu nutném k tomuto účelu, včetně souhlasu s jejich zveřejněním na internetových stránkách www.actisport.cz, www.actisport.sk, nebo www.actirun.cz, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění. Organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastníky soutěže dle zásady ochrany osobních údajů. Účastník Soutěže dává taktéž souhlas s poskytnutím svých osobních údajů společnosti AMER SPORTS Czech Republic s.r.o., V chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, Česká republika. Účastník Soutěže má právo k jejich přístupu, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a v případě porušení svých práv, může požádat organizátora Soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor Soutěže odstranil závadný stav nebo má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník Soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, že má právo na opravu údajů, blokování a jejich likvidaci. Účastník Soutěže může své výše uvedené souhlasy kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou na výše uvedenou adresu společnosti Actisport. V takovém případě však ztrácí nárok na výhru, nebyla-li Soutěž ještě ukončena. 

13) Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce Actisport.

14) Soutěžící registrací do Soutěže souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

15) Soutěž organizuje společnost Actisport z vlastní iniciativy a nezávisle na portálu www.facebook.com.Adresa prodejny

Brechtova 27/7
638 00 Brno-sever

Jak se k nám dostanete
Zobrazit na mapě

info@actisport.cz
Otevírací doba
listopad - březen:
po–pá10.00–12.00
13.00–19.00
so09.00–12.00
 
duben - říjen:
po–čt10.00–12.00
14.00–18.00
10.00–12.00
14.00–16.00
sozavřeno
 
+420 731 431 912
+420 548 522 422