Porovnat (0)

Obchodní podmínky


Kromě klasických obchodních podmínek jsem pro vás připravili i zkrácený přehled nejdůležitějších bodů. Jedná se však jen o velice zjednodušenou verzi a nezahrnuje všechny nezbytné informace. Určitě je vhodnější nastudovat si kompletní znění, pokud to však není možné, přečtěte si prosím alespoň následující přehled.

Zkrácené všeobecné obchodní podmínky

 • Kupní smlouva se automaticky uzavírá odesláním objednávky.
 • Na našem e-shopu se můžete zaregistrovat a tím využívat výhod registrovaného zákazníka. Vaše osobní údaje slouží pouze nám a nikomu je neposkytneme.
 • Zboží objednané přes e-shop lze vrátit do 14 dnů od převzetí.
 • Přebíráte-li zboží od dopravce, vždy si prosím zkontrolujte, zda je balík nepoškozen.
 • V případě, že je balík poškozen, ihned jej u daného dopravce reklamujte.
 • Záruční doba zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.
 • Pokud budete zboží reklamovat, využijte k tomu náš reklamační formulář nebo kontaktujte vedoucího pracovníka.
 • Převzít zboží lze osobně v naší kamenné prodejně Actisport na adrese Brechtova 7, Brno-Lesná nebo si jej nechat poslat Českou poštou nebo PPL.
 • Platit za zboží lze hotově, kartou v naší kamenné prodejně nebo si nechat zboží zaslat a využít bankovní převod, dobírku nebo platební bránu GoPay.
 • Dotazy vyřizujeme telefonicky 734 852 952 nebo e-mailem info@actisport.cz.
 • Nezasílejte nám prosím zboží zpět k vrácení nebo reklamaci přes Zásilkovnu! Mají v naší lokalitě dlouhodobý problém s doručováním balíků na adresu a není v našich silách vyzvedávat balíky různě odložené na výdejních místech po celém městě (neukládají bohužel balíky ani do nejbližšího výdejního místa od naší adresy a ani s nimi nelze domluvit druhý pokus doručení, když první z jejich strany nevyjde). Všechny jiné přepravní služby k nám běžně balíky doručují. Děkujeme za pochopení.

 

Dále následují již kompletní obchodní podmínky platné od 1. 2. 2022

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností ADOSA a.s., se sídlem Zastávecká 1030, 665 01 Rosice, IČO: 49448170, v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1129, jako provozovatele prodejny Actisport (dále jen „Prodávající“) a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jeho zákazníkem (dále jen „Kupující“) a (dále jen "VOP").
 2. VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský znění, vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím dle § 2079 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Kupní smlouva“). Prodávající a Kupující se tyto VOP zavazují respektovat a dodržovat.
 3. Kupujícím se rozumí zejména spotřebitel, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 4. Kupní smlouva je uzavírána distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, nebo mimo obchodní prostory Prodávajícího prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.actisport.cz.
 5. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou adresa: Brechtova 7, Brno 638 00, email: info@actisport.cz, tel. +420 548 522

II. PŘEDMĚT SMLOUV

 1. Prodávající se uzavřením Kupní smlouvy za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě (zboží) a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si Kupující objednal prostřednictvím internetových stránek www.actisport.cz. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku Kupujícího.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu a jejím přijetím Prodávajícím. Přijetí objednávky Prodávající Kupujícímu potvrdí emailem na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.
 2. Kupující může využít jednoho z níže uvedených způsobů objednání zboží:
  1. prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.actisport.cz nebo
  2. emailem zaslaným přímo na emailovou adresu Prodávajícího info@actisport.cz.
 3. Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
  1. identifikace objednavatele (jméno, příjmení),
  2. přesné místo dodání včetně popisného čísla a PSČ,
  3. jednoznačný popis objednávaného zboží (tj. zejména typ a délka lyží, množství a cenu za jednotku) přesné místo dodání včetně popisného čísla a PSČ,
  4. zvolený způsob úhrady (platba předem bezhotovostním převodem nebo platba v hotovosti při dodání zboží) a
  5. odpovědnou osobu pro převzetí zboží (jméno, příjmení) včetně telefonického spojení.
  V případě, že objednávka nebude obsahovat všechny v tomto odstavci uvedené náležitosti, nebo tyto budou vzbuzovat pochybnost o skutečném úmyslu Kupujícího objednat zboží, má Prodávající právo odmítnout vyřízení objednávky. O tomto odmítnutí zašleme informaci na emailovou adresu Kupujícího.
 4. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
 5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

IV. KUPNÍ CENA A ZPŮSOBY PLACENÍ

 1. Kupní cena (včetně DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách www.actisport.cz a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku Kupujícího. Prodávající se vyhrazuje právo změny kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu hrubě neodpovídající obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě není Prodávající povinen zboží dodat a je povinen informovat Kupujícího o správné ceně. Kupující má pak právo se rozhodnout, zda zboží za takovou (tj. skutečnou) cenu zboží přijme. Pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
 2. Cena zboží může být Prodávajícím stanovena s množstevním a/nebo časovým omezením, přičemž pro Prodávajícího je vždy závazná cena v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.
 3. Kupní cenu se Kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku Kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího uvedeného na internetových stránkách www.actisport.cz, nebo kdy bude částka předána Prodávajícímu nebo osobě jím pověřené. V případě, že nebude částka uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení, a v případě, že nebude celá kupní cena uhrazena do 20 dnů od dne její splatnosti, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 4. Kupující je oprávněn využít jednoho z těchto způsobů placení kupní ceny:
  1. platební kartou nebo online platebním převodem prostřednictvím internetové platební brány GOPAY, přičemž Kupující má právo zvolit značku platební karty ze značek uvedených na internetových stránkách www.actisport.cz,
  2. dobírkou prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele,
  3. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedeného na internetových stránek www.actisport.cz,
  4. v hotovosti při osobním převzetí zboží v prodejně Prodávajícího
  5. platební kartou při osobním převzetí v prodejně Prodávajícího prostřednictvím terminálu, přičemž Kupující má právo zvolit značku platební karty ze značek podporovaných daným terminálem.
 5. Kupující nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení kupní ceny, nebude-li v Kupní uvedeno jinak. Prodávající není povinen náklady na jednotlivé způsoby placení kupní ceny na internetových stránkách www.actisport.cz uvádět.
 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není poskytovatel platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizace platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto VOP se nevztahují na podmínky jejich využití; tyto se řídí podmínkami konkrétní platební služby.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO PŘEVZETÍ

 1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku Kupujícího.
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy a zajistit dodání způsobem zvoleným Kupujícím v objednávce. V případě, že Kupující zvolil způsob platby dle čl. IV. odst. 3 písm. a), c) nebo e) VOP, pak lhůta začne běžet okamžikem připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího.
 3. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dodání zboží, zejména poštovné, přepravně a/nebo balné.
 4. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li Kupující zboží a Prodávajícímu vzniknou náklady, je Prodávající oprávněn tyto náklady po Kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není Prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce Kupujícím.
 5. Kupující je oprávněn využít jednoho z těchto způsobů dodání zboží:
  1. dodání zboží prostřednictvím osobního odběru Kupujícího v provozovně Actisport (Brechtova 7, Brno-Lesná, 638 00); zboží je možno odebrat v pracovních dnech mezi 10.00 - 12.00 a 14.00 - 18.00; o uložení zboží bude Prodávající informovat Kupujícího emailem; zboží zůstává v místě osobního odběru po dobu 3 pracovních dní, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak; při osobním odběru je Kupující/jiná oprávněná osoba k odběru povinen prokázat svou totožnost; nevyzvednutím si zboží ve lhůtě se Kupní smlouva ruší od počátku;
  2. dodání zboží prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele (zejména Česká pošta a.s., DHL, PPL) na adresu zadanou Kupujícím v objednávce jako doručovací adresu a nebude-li doručovací adresa zadána, považuje se za doručovací adresu adresa bydliště nebo sídla zadaná Kupujícím v objednávce;
 6. Náklady dodání zboží v rámci České republiky – Česká pošta:
  1. Cena za dopravu a platbu mimo dobírky je 149 Kč.
  2. Cena za dopravu a platbu s dobírkou je 188 Kč.
 7. Náklady dodání zboží v rámci České republiky – dopraci GLS/DPD:
  1. 0,- Kč – cena za dopravu a platbu při objednávce nad 3.000,- Kč při platbě on-line
  2. 30,- Kč – cena za dopravu a platbu při objednávce nad 3.000,- Kč a platbě dobírkou
  3. Cena za dopravu a platbu mimo dobírky je 69 Kč.
  4. Cena za dopravu a platbu s dobírkou je 99 Kč.
 8. Náklady dodání zboží do ostatních států EU
  1. Cena za dopravu a platbu 20 EUR
 9. Prodávající předá Kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který Kupující uvedl (tj. daňový doklad, návod na použití výrobku a záruční list).
 10. Smluvní strany ujednávají, že způsob zabalení zboží určuje výhradně Prodávající. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ustanovení § 2097 občanského zákoníku.
 11. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva. Dodá-li Prodávající věc na místo určené Kupujícím, převezme Kupující věc při dodání; v ostatních případech převezme Kupující věc při prodeji.

VI. VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA A REKLAMACE

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ustanovení § 2095 a §2096 občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Právo Kupujícího z vadného plnění (zboží) zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující nemá práva z vadného plnění (zboží), jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy, zejména pokud je u daného zboží uvedeno, že trpí vadou.
 3. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy. Kupující oznámí vadu zboží prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však nepoužije (i) u zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, (ii) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, (iii) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo (iv) vyplývá-li to z povahy zboží.
 5. Vada zboží nemá vliv na povinnost Kupujícího zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží podle Kupní smlouvy.
 6. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny zejména neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, mírou obvyklého opotřebení. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí. Záruka se také nevztahuje na zboží mechanicky poškozené zásahem kupujícího do výrobku a také do záručního listu. Záruka se nevztahuje ani na (i) montáž a seřízení vázání (nároky/reklamace vyplývající ze špatné montáže nebo špatné funkce vázání z důvodu nevhodného nastavení vázání je Kupující povinen uplatnit přímo u subjektu, který prováděl montáž, resp. seřízení), (ii) na běžné opotřebení dodaných věcí (nebo jejích dílů) způsobené používáním (kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat), (iii) na škody způsobené jízdou v brankách (žádný model námi dodávaných lyží není určen pro jízdu v brankách; to se týká i modelů označených výrobcem jako "Competition", "Worldcup", "Racing" nebo podobně); (iv) na škody způsobené používáním zboží při veřejných, amatérských nebo profesionálních závodech všeho druhu, zejména závodů ve sjezdovém lyžování, skicrossu, freeridu apod. (žádný model námi dodávaných lyží není určen pro závodní jízdu; to se týká i modelů označených výrobcem jako "Competition", "Worldcup", "Racing" nebo podobně).
 7. Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky).
  Délka záruky
 8. Prodávající zodpovídá za poškození, které má zboží při převzetí Kupujícím a během záruční doby. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba 24 měsíců a začíná platit ode dne převzetí zboží Kupujícím. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí ustanoveními § 2161 a násl. občanského zákoníku s přihlédnutím k těmto VOP.
  Záruční podmínky
 9. Záruční podmínky na zboží se řídí VOP a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.
 10. Místem pro uplatnění reklamace je adresa prodejny Actisport: Brechtova 7, Brno 638 00.
 11. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu prodejny Actisport. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinnen vyzvedávat balíky na výdejních místech přepravních služeb (Zásilkovna atp.) a je odpovědný za zajištění doručení zboží přímo Prodejci na uvedenou adresu prodejny Actisport, Brechtova 27/7, Brno 638 00. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky. K uplatnění reklamace může Kupující využít reklamační formulář, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.
 12. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení Kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že Kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.
  Způsob vyřízení reklamace
 13. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen rozpor s Kupní smlouvou), může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti. Pokud to není možné, může odstoupit od smlouvy.
 14. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 15. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 16. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 17. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 18. Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 19. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu zboží k Prodávajícímu hradí Kupující a Kupujícímu je hradí Prodávající, pokud Kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění oprávněné reklamace do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 20. Reklamaci zboží Prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data následujícího po uplatnění reklamace Kupujícím.
 21. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí Kupujícím! O vyřízení je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.)
 22. Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e- mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího nebo uvedenou Kupujícím při reklamaci.
 23. Kupující je povinen poškození obalu, resp. balení, zboží nahlásit ihned Prodávajícímu prostřednictvím kontaktních údajů Prodávajícího a zároveň poškození obalu zboží zaznamenat do příslušného dokumentu potvrzujícího předání zboží Kupujícímu.

VII. TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

 1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Kupní smlouvu je mimo jiné možné ukončit
  1. dohodou smluvních stran;
  2. výpovědí; smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoliv důvodu, nebo i bez udání důvodu; doba činí 3 měsíce; smlouvu nelze vypovědět, byla-li již plněna; nebo
  3. odstoupením.
 3. Prodávající má právo od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v odvodněných případech, zejména pokud nebude schopen dodat zboží v době, která je uvedena na internetových stránkách www.actisport.cz doba dodání, zboží nebude dostupné u dodavatele Prodávajícího z jiných důvodů, které budou činit dodávku zboží nadměrně nákladnou, komplikovanou, obtížnou nebo nemožnou.
 4. Kupující jako spotřebitel má právo podle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží, které objednal, přičemž v případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  1. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno na adresu Actisport, Brechtova 7, Brno 638 00 ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pokud chce Kupující této možnosti využít, musí zboží zaslat nebo předat na svoje náklady v určené lhůtě s tím, že důležité je datum odeslání zboží Prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinnen vyzvedávat balíky na výdejních místech přepravních služeb (Zásilkovna atp.) a je odpovědný za zajištění doručení zboží přímo Prodejci na uvedenou adresu prodejny Actisport, Brechtova 27/7, Brno 638 00.V případě odstoupení od Kupní smlouvy podle tohoto článku VOP se Kupní smlouva od počátku ruší. K odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít formulář k odstoupení od Kupní smlouvy, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.
  2. Tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Ke zboží je nutné přiložit písemnou žádost o odstoupení od Kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály Kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Náklady spojené s dodáním zboží vrací Prodávající Kupujícímu ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který je spotřebiteli nabízen.
  3. Zboží nesmí jevit známky opotřebování, a to ani částečného, musí být v originálním balení nepoškozeno.
  4. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. lyže s namontovaným vázáním).
  5. Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu peněžní prostředky představující kupní cenu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet Kupujícího nebo na adresu Kupujícího nebo jiným způsobem, který určil Kupující v odstoupení od Kupní smlouvy, nikoli však dříve, než Kupující předá Prodávajícímu zboží nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část odpovídající případnému poškození či chybějícímu zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Kupující bere na vědomí, že v takovém případě nedošlo k řádnému odstoupení od Kupní smlouvy.
  6. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s navrácením zboží.
  7. Není-li Kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu a/nebo jeho hodnota byla již snížena tím, že došlo např. k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutno s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je Kupující povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 1833 občanského zákoníku nahradit v penězích. V takovém případě provede Prodávající započtení svého nároku vůči nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a Kupujícímu bude vrácena kupní cena snížená o nárok Prodávajícího. Kupující nesmí v případě odstoupení od Kupní smlouvy ze zboží odstraňovat originální označení (tj. cedulky, nálepky apod.) a pokud tak učiní, je v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku povinen Prodávajícímu nahradit náklady na uvedení zboží do původního stavu.
  8. Pokud vrácením zboží objednávka nesplňuje podmínky pro dárek, je kupující povinen vrátit i dárek. V opačném případě je prodávající oprávněn vrácenou kupní cenu snížit o cenu za dárkové produkty.
 5. Prodávající je oprávněn odmítnout uzavření Kupní smlouvy či dodatku rovněž v případě, že Kupující vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení byl zamítnut pro nedostatek majetku (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání Kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od Kupní smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).

VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 1. Kupující je povinen průběžně sledovat novelizace VOP a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VOP.
 2. Prodávající může informovat po uzavření Kupní smlouvy Kupujícího o svých obchodních nabídkách a o nabídkách svých obchodních partnerů, s čímž Kupující výslovně souhlasí.
 3. Kupující bere na vědomí, že fotografie u zboží na internetových stránkách www.actisport.cz mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Kupujícího, proto je Kupující povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat Prodávajícího. V případě rozporu mezi vyobrazením a popisem má přednost popis zboží uvedený na internetových stránkách www.actisport.cz, nevyplývá-li z informací uvedených na internetových stránkách www.actisport.cz něco jiného.
 4. Kontaktní údaje Prodávajícího pro komunikaci s Kupujícím jsou uvedeny na internetových stránkách www.actisport.cz.
 5. Vlivem technické chyby internetových stránek www.actisport.cz může dojít k zobrazení ceny u daného jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu, v takovém případě Prodávající nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu a kontaktuje Kupujícího a sdělí mu skutečnou cenu daného zboží a Kupující má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou cenu přijme, pokud se tak nestane, ruší se Smlouva od počátku.
 6. Prodávající má právo kdykoliv jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Kupujícím na pohledávky Kupujícího za Prodávajícím. Kupující nemá právo započíst jakékoliv své pohledávky za Prodávajícím na pohledávky Prodávajícího za Kupujícím. Kupující nemá právo postoupit své pohledávky za Prodávajícím třetí osobě bez souhlasu Prodávajícího. Prodávající je oprávněn kdykoli jakákoli svá práva nebo povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy nebo z těchto VOP nebo i celou Kupní smlouvu postoupit na třetí osobu i bez souhlasu Kupujícího.
 7. Prodávající má právo kdykoliv měnit obsah internetových stránek www.actisport.cz bez předchozího oznámení.
 8. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji Kupujícího ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutým Prodávajícímu za účelem uzavření Kupní smlouvy. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v Kupní smlouvě a v souvislosti s ní předané, a to na dobu neurčitou. Kupující si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů. Všechny údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely identifikace klienta (tj. Kupujícího). Údaje nebudou předávány dále, s výjimkou předání veřejným orgánům v případě existujícího incidentu, s výjimkou osob zavázaných mlčenlivostí a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 9. Kupující je povinen neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění Kupní smlouvy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

 1. Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.
 2. Prodávajíc neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.
 3. Prodávající neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména provozovateli platebních systémů nebo doručovatelů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
 4. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé výpadky internetových stránek www.actisport.cz.
 5. Pokud VOP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu občanského zákoníku.

X. ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

 1. Vztahy vyplývající z VOP a Kupní smlouvy se řídí českým právem. Všechny spory mezi smluvními stranami vzniklé z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
 2. Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozího odstavce do třiceti dnů, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud. Pokud bude vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vztahem mezi podnikateli, potom strany sjednaly, že místně příslušným soudem je Okresní soud pro Prahu-západ (jsou-li věcně příslušné okresní soudy), nebo Městský soud v Praze (jsou-li věcně příslušné Krajské soudy) a není-li věcně příslušný žádný z nich, potom se místně příslušný soud určí podle sídla Prodávajícího.
 3. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
 4. Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 44110 00 Praha 1

  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz

  Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XI. INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

 1. ADOSA a.s. se sídlem Zastávecká 1030, 66501 Rosice, IČ 49448170 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí, týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.
 2. Podrobné zásady zpracování osobních údajů naleznete zde: https://www.adosa.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ujednání v Kupní smlouvě má přednost před ujednáním ve VOP, pokud by však jakékoli ujednání smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.
 2. Do platných VOP lze nahlížet na internetových stránkách www.actisport.cz. Tyto VOP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.actisport.cz v den odeslání elektronické objednávky. Kupující při zadání elektronické objednávky prohlašuje, že se s těmito podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá a je jimi neodvolatelně vázán. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.
 3. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. především prostřednictvím e-mailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
 4. Ukončením trvání Kupní smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VOP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Prodávajícího za Kupujícím a jiné závazky Kupujícího, zejména sankční nároky Prodávajícího.
 5. Pokud se některé ustanovení těchto VOP nebo Kupní smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Kupní smlouvy nebo VOP jako celku. Smluvní strany sjednají nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
 6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 1. 2. 2022.
Adresa prodejny

Brechtova 27/7
638 00 Brno-sever

Jak se k nám dostanete
Zobrazit na mapě

info@actisport.cz
Otevírací doba
listopad - březen:
po–pá10.00–12.00
13.00–19.00
so09.00–12.00
 
duben - říjen:
po–čt10.00–12.00
14.00–18.00
10.00–12.00
sozavřeno
 
+420 731 431 912
+420 548 522 422