Porovnat (0)

Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

ADOSA a.s. (provozovatel webu Actisport.cz) se sídlem Zastávecká 1030, 66501 Rosice, IČ 49448170 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

ADOSA a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat ADOSA a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email adosa@adosa.cz nebo na sídlo naší společnosti:

ADOSA a.s.
Zastávecká 1030
66501 Rosice

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek. Cookies samy o sobě neuchovají Vaši e-mailovou adresu nebo jiné osobní údaje, pokud se nám tyto informace nerozhodnete poskytnout sami, například při registraci nebo objednávce na našich webových stránkách.

Veškerý obsah našich stránek je chráněn autorskými právy. Obsah nesmí být v žádném případě měněn a bez písemného souhlasu používán na jiných internetových stránkách nebo sítěmi propojených počítacích. Jakékoli využití pro veřejné nebo komerční účely podléhá souhlasu společnosti ADOSA a.s. Porušení těchto podmínek zavazuje k okamžitému zničení veškerého obsahu. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

V některých případech používáme reklamní soubory cookies třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookies se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o Vašem použití této webové stránky, vytvořené pomocí cookie (včetně Vaší IP-adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a jsou zde uloženy.

Používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s používáním zde popsaných souborů cookies. Všechny moderní prohlížeče vám nicméně umožňují změnit nastavení souborů cookies. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookies, aby vás upozornila na vydání souboru cookies, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookies. Doporučujeme vám, abyste při navštěvování našich webových stránek soubory cookies nevypínali.

Získávání a ukládání údajů může být kdykoliv s účinností do budoucnosti zrušeno.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od ADOSA a.s. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. ADOSA a.s. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od ADOSA a.s.  nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak ADOSA a.s. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

 

Kategorie: Obchodní dokumentace

 

Objednávka zboží na eshopech Actisport

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (Heuraka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00)

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ právnické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ právnické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Obchodní firma (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení a dodávka objednávky

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Marketingová agentura, Správce Eshopu, Dodavatel účetního software, Dodavatel zboží a služeb

Příjemci

Přepravní společnost, Státní instituce

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

zasílání reklamních a obchodních sdělení o aktuálních akcích a nabídkách eshopu actisport.cz nebo actisport.sk

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Správce Eshopu

Příjemci

Marketingová agentura

 

Objednávka zboží na eshopu Actirun.cz

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (Heuraka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha 8, 186 00)

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ právnické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ právnické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Obchodní firma (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení a dodávka objednávky

Doba zpracování

časově neomezeně

Zpracovatelé

Marketingová agentura, Správce Eshopu, Dodavatel účetního software, Dodavatel zboží a služeb

Příjemci

Přepravní společnost, Státní instituce

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

zasílání reklamních a informačních sdělení o aktuálních nabídkách a akcích eshopu www.actirun.cz

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Správce Eshopu

Příjemci

Marketingová agentura

 

Registrace nového uživatele na eshopech

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ právnické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ právnické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Obchodní firma (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

založení účtu klienta pro snazší editaci budoucích objednávek na našem eshopu

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Správce Eshopu, Dodavatel zboží a služeb

 

Příjemka zboží do servisu Actisport

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Hmotnost osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Věk osoby (Osobní údaj), Výška osoby (Osobní údaj)

Účel zpracování

identifikace přijatého zboží k servisu a informace o lyžaři k seřízení lyží

Doba zpracování

do převzetí zpět zboží ze servisu

 

Smlouva o zapůjčení výzbroje z půjčovny Actisport

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Adresa zákonného zástupce (Osobní údaj), Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Hmotnost osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Jméno a příjmení zákonného zástupce (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Věk osoby (Osobní údaj), Výška osoby (Osobní údaj)

Účel zpracování

Identifikace půjčeného zboží a vypůjčitele při zapůjčení zboží z půjčovny

Doba zpracování

do vrácení zboží zpět do půjčovny

 

Reklamační protokol Actisport

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ právnické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ právnické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Obchodní firma (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

pro evidenci reklamace a její vyřízení

Doba zpracování

10 let

Příjemci

Dodavatel zboží a služeb

 

Fakturace-daňový doklad

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ právnické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ právnické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Obchodní firma (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul (Osobní údaj)

Účel zpracování

vystavení faktury nebo daňového dokladu

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Správce Prytanis

 

Formulář pro vrácení zboží

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyřízení vrácení zboží a jeho výměna za jiné nebo vrácení peněz zákazníkovi

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

Dodavatel účetního software, Správce Prytanis

 

Kategorie: Marketing

 

Registrace k odběru newsletterů

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

zasílání reklamních a obchodních sdělení o aktuálních akcích a nabídkách eshopů actisport.cz, actisport.sk, actirun.cz

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Správce Eshopu, Dodavatel zboží a služeb

Příjemci

Marketingová agentura

 

Soutěž Actisport

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), DIČ právnické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), IČ právnické osoby (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Obchodní firma (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

evidence účastníků soutěže, vyhodnocení vítězů a odeslání výher

Doba zpracování

do vyhodnocení soutěže

Příjemci

Přepravní společnost, Marketingová agentura

 

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj)

Účel zpracování

zasílání reklamních a informačních sdělení o aktuálních nabídkách a akcích eshopu www.actisport.cz a www.actisport.sk

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Příjemci

Marketingová agentura

 

Přihláška na účast v pořádané akci

 

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

 

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Číslo občanského průkazu (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

registrace účastníka na akci, zajištění realizace akce a informování účastníka o podrobnostech

Doba zpracování

10 let

Příjemci

Dodavatel zboží a služeb

 

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochany osobních údajů proběhla dne 15. května 2018.
Adresa prodejny

Brechtova 27/7
638 00 Brno-sever

Jak se k nám dostanete
Zobrazit na mapě

info@actisport.cz
Otevírací doba
listopad - březen:
po–pá10.00–12.00
13.00–19.00
so09.00–12.00
 
duben - říjen:
po–čt10.00–12.00
14.00–18.00
10.00–12.00
sozavřeno
 
+420 731 431 912
+420 548 522 422